Godina Arsii Aanaa Dodolaa Keessaa Oromoota Kumaan Lakkaawaman Badii Tokko Malee Mana Hidhaatti Geeffaman Keessaa Galmee Hanga Tokko.

Ebla 13,2017/ Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo kan mirga isaa karaa nagayaatiin gaafataa ture Godina Arsii Aanota hedduu keessatti akkuma ABO dha jedhamanii himatamaa jiru.

Godina Arsii Aanaa Dodolaa keessattis namoota kumatamaan mana hidhaatitti guurte keessaa namoota barruu armaan gadii kanarratti tarraayan shororkeessummaan himachuudhaan mana murtiitti dhiyeessitee jirti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: