Wallaggaa Waamaa Naannoo Qassoo Keessatti Loltooti TPLF Uummata Saamaa Jiru.

Ebla 11,2017/ Godina Wallaggaa Waamaa naannoo Qassoo jedhamtuuf bakkeewwaan aanaa Sana jalaa jiran keessatti maqaa inshuraansii Fayyaa jedhuun maallaqa 250 quote bulaa tokkoon buusaa jechuun walga’iin ganamaa galgala dhiphisaa jiraachuuf uummati diduu isaa odeessi argame IFA godha.Haaluma kanarraa ka’uun hattoota gurmeessuun yakkoota waggoota danuuf itti gargaaramaa tureen uummata saamaa kan jiru yoo ta’u hattoota kana harka lafa jalaan tajaajilaa uummataan hattuu isinirraa tasgabbeessinaa jechuun IJA diimaan maallaqa kennaa jechuun gidirsaa jiran.

Onuma kana keessatti yeroo garaa garaatti yakka tokkoon alatti dhimma uummaataa irratti Adda durummaan uummata narratti kakaafta
jechuun akkasuma maqaa ABOn ji’oota danuu Mana hiraarsaa Wayyaanee kan ta’e Makkalaawwiitti dargaggoo gidirfamaa ture kan maqaan isaa
Gammachuu Taammiruu jedhamu mirga jiraachuu sarbuun isaaf maatii isaa ganamaa gal gala dorsiisaa jiraachuun himame.Qabsoon Qeerroo onichaa xiiqeffannaa kanaan banbanaa jiraachuun dhaga’ame. Guyyaa Hootota  Oromoos haalaan kabajuuf qophirra jiraachuu Qeerroon awaamaa nuuf gabaasan.

Kana malees Fincila uummataan wal qabatee qaamonni diinaa ofiin mana hawwaasaa meeshaan barbadeessaa uummata nagaan isintu dhukaasa bane jechuun maatiiwwaan isaanirraa qabanii hiraarsaa jiraachuu gabaasa bubbule ta’ullee gurra hawwaasaan gahaa turuun keenya nii yaadatama.

Haaluma kanaan On a Sibuu Siree keessaa namoota danuu qabamanii hidhamaa turan gariin lakkifamanillee Obbo Mangistuu Tashoomaa fii
Obbo Taaddalee Galataa hanga ammas maatiwwaan isaanirraa hidhamanii murtiif himata tokko utuu irratti hin banamin mana hiraarsaa diinaatti
rakkachaa jiran.Obbo Mangistuu abbaa ijoollee afurii yoo ta’an haalli jireenya matii isaanii erga irraa qabamanii waggaa bulanii asitti
yaaddeessaa ta’uu Qeerroon bakkichaa gabaase.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: