OPDO magaalaa Jimmaa keessatti siidaawwan hojjettu mara afaan Habashaan irrattii barreessaa jirti

Siidaan kun magaalaa Jimmaa Bakka Ajiphii jedhamti Hoteela Honey Land fuuldura yoo ta’u.Siidaan bareedaan Haawwasa Jimmaa kana ibsu Siidaan Jabanaa guddaa bakka kana ture.Jabanaa sana diiguun Siidaa haaraan dhaabbate.Siidaa kanarratti Jimma biyya Oromoof magaalaa Naannoo Oromiyaa keessaa tokko taatee utuu jirtuu,afaan halagaan siidaa kana irratti katabuun tuffii guddaa uummata magaalattii irraa qaban mul’isuudha.Gochaawwaan akkana afaan Oromoo hundeen magaalaa jiran keessaa dhabamsiisuudha.Gocha kana Qeerroo magaalaa Jimmaa nii balaaleffanna jechuun yaada isaanii ibsatanii jiran

One response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: