Oromiyaa Keessatti Gatiin Bittaa Zayita Nyaataa Haalaan Dabaluu Irraan Ummati Rakkachaa Jira.

img_20170207_145143Gurraandhala 8,2017/Mootummaan  abbaa irree Wayyaanee yeroo ammaammoo gatii Zayita nyaataa guutummaa Oromiyaa keessatti humnaa ol guddisuudhaan uummanni guutummaa biyyatti rakkoo fi muddama jabaa keessa seenaa jiraachuun himame.
Keessumaa yeroo ammaa goleewwan oromiyaa keessaa mootummaan Wayyaanee  Zayita nyaataa cirumaan dhiyeessuu waan dideef uummanni akka malee rakkachaa jiraachuun gabaafame.
Rakkoon kun guutummaa Oromiyaa keessatti bakka wal fakkaataatti raawwatamaa jiraachuun himame. Hanga ammaattis zayita nyaataa tuubboo abbaa 3 tokko hanga qarshii 160  bitnee fayyadamaa jirra jechuun uummanni golee Oromiyaa keessaa iyyataa jiran.
Isumaayyuu godinaalee oromiyaa keessaa bakka muraasa keessatti akka argamu zayitni nyaataa kun bakka heedduuti cirumaan dhabamuus jiraattonni komachaa jiraachuu qeerroon godinaalee oromiyaarraa gabaase. Sirni shiftummaa fi saamichaan duroome Wayyaaneen yeroo ammaa maqaa haadomsaan rakkoo uummataa furra jechuun hololaa fi sobaan uummata kijibaa yeroo jirutti uummanni garuu waan nyaatee buluyyuu dhabee rakkoo dhukkubaaf gidiraa jabaa keessa seenaa jiraachuunis addeeffame.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s