Shirootaa fi Afaan Fajjii Wayyaaneen TPLFn Ummata Irratti Xaxamaa fi Deemaa Jiru Gootummaa Qeerroon Fashalaa’ee FXG Itti Fufee Jira.

CirooGurraandhala 6,2017 /Sirni cunqursaa mootummaa jedhee of yaamu Wayyaanee TPLF yeroo ammaa maqaa haaromsa biyya keenyaaf jedhuun uummata Oromoo gidduutti afaanffajjii uummuuf yaalii akkaan jabaa ta,e gootus shiraa fi kijibni sirna  Wayyaanee deemaa jirtuuf  diddaa Qeerroo fi uummataan golee Oromiyaa mara keessatti Wayyaanee harkatti busha,aa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Shiftoonni Wayyaanee kunneen diddaa uummanni Oromoo osoo walirraa hin kutiin waggaa 1 olirra dabarsee gochaa jirutti muffii fi gidiraan akkasumas cinqii keessa kan seenan saamtooni wayyaanee kunneen yeroo ammaa maqaa haaromsa biyya keenyaa gadi faggeenyaan xiinxaluu jechuun uummata oromoo golee oromiyaa mara keessa jiran walga,ii fi doorsisaan gidirsaa jiraachuunis saaxilame jira.

Yeroo uummanni Oromoo humna waraana komaandi poostiin weeraramee gidiraa fi ajjeechaan dhala namaaf hin malle qarree fi qeerroo oromoo oromiyaa keessa jiran irratti jumlaan raawwatamaa jirutti wayyaaneen ammoo faajjii kijibaa fi tuullaa sobaan uummata oromoo irratti bara bittaa ishee dheereffachuuf karaa waayilan ishee OPDO uummata oromoo afanffajjeessuuf yaaluun waan dhugaarraa fagaatee fi wayyaaneefis waan galma ga,uu hin dandeenye ta,us qeerroon gad jabeessuun dhaammatee jira.
Oromiyaan yeroo ammaa humna komaandi poostiin yeroo bulaa jirtutti akkasumas gaaffiin abbaa biyyummaa oromoon golee oromiyaa keessaa osoo walirraa hin citin sirna kana gaaffachaa jiran hatattamaan osoo deebii hin argatin maqaa haaromsaa fi tuullaa kijibaan uummata oromoo dararuu fi hiraarsuun dhugaa sobarraa fagaate ta,us qeerroon golee oromiyaa mara keessaa gocha wayyaanee kana balaalleffataas jiran.
Uummanni oromoos gocha wayyaanee kana gadi fageenyaan akkuma amalasaa balaaleffataa jira.yaaliif shira wayyaanees guutummaatti akka harkatti busheessaa jira.Walga,iin maqaa haaromsaan adeemsifamaa jiru kun adda durummaan magaalaalee kanneen akka Horroo guduruu wallaggaa,Shaambuu, Najjoo,Mandii, Naqamtee,Danbidoolloo,Amboo,Jimmaa,Gimbii, fi magaalalee oromiyaa kanneen hafan keessatti wayyaaneen uummata oromoo maqaa haaromsaan cinqaa akka jirtus saaxilamee jira.
Guutummaa golee oromiyaa mara keessattis dhimuma kanaan wal qabatee barruuleen warraaksaa fi fxg ibsan heedduminaan facaafamaa jiraachuun ibsame.
 Kanumaan wal qabatees diddaan Qeerroo golee oromiyaa mara keessattis akkaan finiinaa jiraachuunis ibsamee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: