Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota garaa garaatti hidhamuun hiraarfamaa turan gadhiifamuun gabaafame

because-i-am-oromoGuraandhala 5,2017 Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota Garaa Garaatti hidhamuun hiraarkanneenfamaa turan wayyaaneen waan qabdee gadhiiftuu dhabuun maqaa leenjii haaromsaa gooneef jettuun hidhamtoota Oromoo muraasa kan gadhiiftee jirtu ta’uun ibsamera. Ilmaan Oromoo hiraarsa diinaa hamaa meessa turtan baga nagaan baatanii maatii fi hiriyoota keessanitti makamtan.

      Ilma Ilma Namaa waraanaan dirqisiisanii Qabanii hidhuun dararaa hammeenyaa fi gara jabeenyaan guutame irratti fudhacha, Dirqisiisaanii_Siyaasaa abbaa irree dirqamaan fudhachiisuuf yaaluun eenyummaa namummaa isaanii iyyuu caalaatti gaaffii jala galchuudha, roorroo fi garbummaan ulfaataan kans Caalee hin jiru, anatu siibeekaadha, waan ani jedhee fudhattuu malee hin jiraattuu jechuudha, humna waraanaa fi qawwee dura qabuun haala ulfaata akkasii keessa turuun Qeerroowwan dargaggootni Oromoo, Docterootni fi beektootni barsiisootni Oromoo, goototni barattootni Oromoo fi qonnaan bultootni Oromoo haala ulfaataa akkasii keessatti mooraa waraana Wayyaanee garaagaraa Xollaay, Awwaash Arbaa, fi bakkoota garaagaraatti hidhamuun dararama turan hangi tokkoo hiikamuun ibsame jira.
     Mootummaan Wayyaanee maqaa mana hidhaa isaan keessa turan keessatti leenjii haaromsaan kenneefi jedhuu dahoofi olola godhatee warraaqsaa FXG dura dhaabbatuuf haa dhama’u malee kun gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafatamaa jiruuf deebii hin ta’u. uummaatni Oromoo , dargaggootni Oromoo fi goototni Qeerroon barattootni Oromoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaa isaaniif falmachuu irraa duubatti akka hin deebine gadi jabeessuun wayyaanee  hubachiisan. Gabaasaa dhimma kana ilaallatu baldhinaan ni dhiyeessina.

4 thoughts on “Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota garaa garaatti hidhamuun hiraarfamaa turan gadhiifamuun gabaafame

 1. Pingback: Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee |

 2. ani hidhamtoota xoollaayi turan keessaa isa tokko baga gammaddan lammiin koo hundi keessan ani akka mataa kiyyaatti hidhamuun kiyya baayyee na gammachiisa sababni isaa qeerroo oromoo Mara argee ittin wol baruun qabsoo oromoon godhaa ture daran jabeessinee akka itti fufnu waadaa gallee jirra worri sobni dhugaa itti fakkaates namoonni muraasni jiru ololli sobaa qabsoo oromo hin gufachiisun isinin jedha galatoomaa

 3. Galatni Waaqayyoof hatahuti kuno dararaa ji’oota hedduf hidhamun leenji haroomsa jechun Xoollaay nugeessee keessa anis Oromiyaa bahaa naannawa Magaalaa Awwadaay irraa ummata fi Qeerroo nurratti ijaara dammaysaa jirta jechun hoji barsiisummaa ummata tajaajila jiru wajjira poolisi anaa Haroomayaati hidhamun hojirraa arihamtee jechun mindaa kiyyas maati koo dhorkachun jiru kadhaatif daanditti ilmaanxixxiqoo 3 manaa baasani ana Xoolaay na ergaan.yeroon achi galu maati koo dhabeen ofifis rakkoo guddaa keessan jira yaa lammii mee maal naan jettu? mee akkam tahu?

  • Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota garaa garaatti hidhamuun hiraarfamaa turan gadhiifamuun gabaafame February 6, 2017 By Qeerroo in Oduu/News 3 Comments *[image: because-i-am-oromo] Guraandhala 5,2017* Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota Garaa Garaatti hidhamuun hiraarkanneenfamaa turan wayyaaneen waan qabdee gadhiiftuu dhabuun maqaa leenjii haaromsaa gooneef jettuun hidhamtoota Oromoo muraasa kan gadhiiftee jirtu ta’uun ibsamera. Ilmaan Oromoo hiraarsa diinaa hamaa meessa turtan baga nagaan baatanii maatii fi hiriyoota keessanitti makamtan.

   2017-02-08 7:09 GMT+03:00 QEERROO :

   > Barsiisaa Balaay commented: “Galatni Waaqayyoof hatahuti kuno dararaa > ji’oota hedduf hidhamun leenji haroomsa jechun Xoollaay nugeessee keessa > anis Oromiyaa bahaa naannawa Magaalaa Awwadaay irraa ummata fi Qeerroo > nurratti ijaara dammaysaa jirta jechun hoji barsiisummaa ummata tajaaj” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s