Yeroo Ammaa Kana FXG Dhaabuuf Jecha Tooftaalee Wayyaaneen Fayyadamaa Jirtu.

Sadaasa 3,2016
Warraaqsa Uummataan finiinfamaa jiru dhaabuu oggayyu dandeettii qabduun,waan qabdu maraanuu warraaqsa bishaan itti naquuf hojii guyyaa guyyaan hojjetaa jirtuun Wayyaanee waan qabaneessaa jirtu fakkaatullee ittuu jabeessaa jirachuun himame.Haaluma kanaan mooraa Yuunibarsiitiif guutummaa Oromiyaa keessatti duula Uummata keenya Uummata Oromoorratti Bantee Jirtuun

 1. Ajjeechaa gara jabeenyaa,hidhaa,Gudeeddii shamarraniif haadholii, dararaa dhala namaaf hin malleDuula Dookimantarii sobaa qindeessuu,dookimantara sana uummata hunda biraan dhaqqabsiisuu
 2. Mooraa Yuunibarsiitiif dhaabbilee ol aanoo keessatti barsiisoti akka humnaa olitti barataa barnootaan muddan keessattuu gama kilaasii barnootaan hanga duriin dachaa meeqaan akka barataan saatiisaa
  kilaasiitti dabarsu taasisanii jiran,kana biratti Qorumsa barataa hin madaalle kan waan barataniin wal hin argine baasuun barataa sammuu hatuuf yaaluu
 3. Social media kanneen akka fb,fi kkf irratti Leenjii namoota muraasaa laachuun maqaa kutaa biyya Oromiyaa garaagaraan akka holola diigumsa yeroo hunda akka dhaadessan taasisuu
 4. Aggaammii  Bilisummaa duubatti hiixachiisuuf qaroowwaan uummatichi qabuuf abbootii qabeenya hedduu irratti duula hidhaa banuu.
 5. Maqaa command post sababeeffachuun sodaa hawwaasa keeaaa seensisuun hariiroo Qeerroo boyyaa internet addaan cicciruun akka kuttuuf haala mijeessuun irratti dalaguu.
 6. Uummata dukkana adduunyaaf lammiin isaa hin argine seensisuun duula gara jabinaa irratti raawwachuun hojiin isheen raawwattu  fuula addunyatti aka hin baane ugguruu

 

1 thought on “Yeroo Ammaa Kana FXG Dhaabuuf Jecha Tooftaalee Wayyaaneen Fayyadamaa Jirtu.

 1. tiiAshaam , harka funee ilimman oromoo hunda kessanuu,? egaa jee bodaa ,gara yaada kiyaatii ceeyyaa . tokkoof warreen ergaa diinaa gaggeessaa jiraan, lammaf warreen diinaa wajjiin qabsawee hojjii diinaa hojjachaa jiraan kaan illalata. .yoom iyyuu qeerroon oromoo gochaa warreen ergaa diinaa gaggessaa jiruuf diinaa wojjiin qabsaweee hojjachaa jiruu , gadii jabbeenyaan ballaleeftaa . ejjeenoof tarkafii dhaaf, qeerroo oromoo biyy’aa kessaaf biyy’aa allaa jiraan tokkummanii lallabataa , gochaa sukkannesaa mootumman nama nyaata wayyaanee uummata oromoo irratii rawwachaa jiruu kaan qeerroon oromoo gadii jabbeessee ballaalefataa…Akkasumaa qeerroon bilisummaa oromoof Adii bilisummaa oromoo kayyoo fii Akkekaa gannamaa duraa gadii jabbesee galmaan geyyuuf diirqaamaa offirrtii fudhatee hojjaacha jiraa,soodaa tokkoo malee illikaan ciiniinatee diinaa hanga funyaantii hiidhatee duraa dhaabatee falmaa hadhoytuu godhaa jiraa…, kayyoof akkekaa dhaabnii adaa bilisummaa oromoo gannamaa duraa laafaa kayyaatee…kan jalwaan qaqqaaliin irratii warregaman , kaan akkaa jalee Elemo qilxuu , jalee Tadasaa birruu ,jarraa abba gadaa seenaa bonsaa laafaa kayyanii warregaman yoom iyyuu seenaan hin dagatuu……. nutiis galmaan genyaa..GADAAN GADAA BILISUMMAT , INJIIFAANOO UUMMATAA OROMOOT, horaa bulaa…..

  2016-12-04 3:51 GMT+04:00 QEERROO :

  > Qeerroo posted: “Sadaasa 3,2016 Warraaqsa Uummataan finiinfamaa jiru > dhaabuu oggayyu dandeettii qabduun,waan qabdu maraanuu warraaqsa bishaan > itti naquuf hojii guyyaa guyyaan hojjetaa jirtuun Wayyaanee waan > qabaneessaa jirtu fakkaatullee ittuu jabeessaa jirachuun himame.” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s