SBO: Muddee 02 bara 2016. Oduu, Galmee Hambaalee UNESCO irratti galmaahuu Sirna Gadaa irratti gabaasa qindaa’e Akkasumas Sirna Eebbaa gartuu ogeeyyii fayyaa miseensota WBO barumsarra turanii ilaalchisee gabaasa Addaa qophaa’e.

1 thought on “SBO: Muddee 02 bara 2016. Oduu, Galmee Hambaalee UNESCO irratti galmaahuu Sirna Gadaa irratti gabaasa qindaa’e Akkasumas Sirna Eebbaa gartuu ogeeyyii fayyaa miseensota WBO barumsarra turanii ilaalchisee gabaasa Addaa qophaa’e.

  1. Pingback: SBO: Muddee 02 bara 2016. Oduu, Galmee Hambaalee UNESCO irratti galmaahuu Sirna Gadaa irratti gabaasa qindaa’e Akkasumas Sirna Eebbaa gartuu ogeeyyii fayyaa miseensota WBO barumsarra turanii ilaalchisee gabaasa Addaa qophaa’e. – OROMIYAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s