Wayyaaneen Marsaaleen Hawaasaa Akka Hin Banamne Irra Deddeebi’ee Ugguraa Jira.

14881485_687666158075975_895572066_oMootummaan Wayyaanee erga interneeta kutee odeeffannoon biyya keessaa akka jalaa ba’aa jirus hubachuudhaan hordoffii addaa taasisaa jira Marsaaleen hawaasaa adda addaa akka biyya keessatti hin banamne taasisaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s