SBO Fulbaana 11,2016. Oduu, Gabaasa xalayaa gareen mirga dhala namaaf falman Tokkummaa Mootummootaaf barreessan irratti qophaa’ee fi gaaffii fi deebii Artist Zarihun Wadaajoo waliin godhame kutaa lammataa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s