One response

  1. Godina arsii aanaa muunessaati hiriira guddicha guutuu oromiyaa guyyaa sambataa geggeeffame irratti oromootni hedduun qooda fudhachuun isaanii ni yaadatama, hiriiruma kanaan walqabatee hojjatootni mootummaa heddu kan hidhaman yoo tahu isaan keessa hojjataa saayinsii beelladaa fii qurxummii aanaa muunessaa kan tahe dargaggoo Mohammed Qaasim jedhamu hojii isaa idilee irraa guyyaa 14 /12/2008 irraa eegalee akka dhaabbatu taasifame jira bulchiinsi aanaa muunessaa, akeekkachiisa waajjira misooma beelladaa fii qurxummii aanaa muunessaatiif kennameen akka dhaabbatu taasifame jira, hiriira mormii guyyaa sambataa geggeeffame namoota qindeessan keessa tokko isa kan jedhuuf tarkaanfii kun irratti fudhatame jira yeroo ammaa kana hojjataa kana hidhuuf barbaada kan jiran tahuu irra gahameera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: