4 thoughts on “OMN: Gaafiif Deebii Gabaabaa Atleet Fayyisaa Leellisaa Waliin

  1. Gochi qeerroon keenya Fayisaa Leellisaa agarsiise;oromoota Addunyaarra jiran hunda ni boonsa jedheen yaada;Nutis hojjettootni mootummaa,daldaalonnii fi oromoonni qixa garagaraarra jirru,bakka jirrutti hojii seenaa qabu haa hojjennu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s