Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Mooraa Yuniverstiilee Keessaa Qabee Seeraan Ala Hidhe Kijibaan Dirree Waraanaa Irraan Qabe Jedheen Mana Murtii Irratti Yakkaa Jira.

Amajjii 19,2016 , Barattooti kun yeroo jalqabaaf 24 ka ta’an yoo ta’u,amma barattoota shan kan himataa jiru yeroo ta’u, adeemsi heeraa fi Seeraa kan hin eegamneefi maqaa Oromoo fi ABOtiin yakkamanii murna bicuu TPLF Tigiraayin humatamaa jiru. Barattooti kun amma mana yaalaa dhirkamuun,baay’ee kan miidhaman yoo ta’e illee haamileen oromummaa isaanii mana hidhaa maa’ikelaawwi fi Qilinxootiin utuu hin cabin mana Murtii Wayyaanee kanatti sodaa tokko malee uffata aadaa Oromoo uffatanii dhiyaatan

Himatamtoota Wayyaanee kana keessaa Barataa Magarsaa Warquu dhukkubaa fi dararaa irratti raawwatameen baay’ee hubamee kan jiru yeroo ta’u, Afaan Wayyaanee abbaa alangaa ka ifiin jettu himata irratti dhiyeessite gocha isaanii akka hin taane ibsaniiru.

Nimoonaa(Abbabaa) Urgeechaa yaada gartuu himatamtoota Abbabaafaa jedhaman kana irraa yaada Abbaa Seeraaf dhiyeessan ” maaster pilaaniin finfinnee itti himatamaa jirru mootummaan naannoo Oromiyaa uummati kan itti hin amannee waan ta’eef hojiirra hin oolu aantummaa uummata Oromootiif qabu nan mirkaneessa ” erga jedhee midhaa ga’e jedhuuf mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatama haa fudhatu nuunis himanni keenya mootummaa federaalaan ilaalamuun hafee gara mootummaa naannoo tti nuuf haa deebi’uu ” yeroo jedhan abbaan seeraa garuu karaa qaama ilaaluu dhiyeeffachuu dandeessu nuun garuu qorannoo seeraa keenya addaan hin kunnu himata isinitti dhiyaateef guraandhala 14-16tti ragaa faccisaa akka dhiyeeffattan jechuun galmicha cufe

  1. Barattooti kun,Abbabaa (Nimoonaa)Urgeechaa   Haromaayaatti Barataa Injinrerii
  2. Magarsaa Warquu Barataa seeraa waggaa 5 ffaa Yuunibarsiitii haromaayaa
  3. Addunnaa Keessoo Barataa Adaamaa Yuunibarsiitii
  4. Bilisummaa Daammanaa Yuunibarsiitii Adaamaa

 Yeroo ta’u, wabii kuma kudhaniin alaa kan dhiyaate, Mo’iiboon Baqqalaa Garbaa Yuunibarsiitii Jimmaatti Barataa public health waggaa lammaffaati

2 thoughts on “Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Mooraa Yuniverstiilee Keessaa Qabee Seeraan Ala Hidhe Kijibaan Dirree Waraanaa Irraan Qabe Jedheen Mana Murtii Irratti Yakkaa Jira.

  1. Pingback: Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Mooraa Yuniverstiilee Keessaa Qabee Seeraan Ala Hidhe Kijibaan Dirree Waraanaa Irraan Qabe Jedheen Mana Murtii Irratti Yakkaa Jira. « QEERROO | OromiaTimes

  2. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s