Baha Wallaggaa Qophaina Naqamteef Uummata Boordii Keeessa Jiraatanin FXG Daran Jabaatee Itti Fufe.

Amajji 19,2016 Gareen murna bichuu TPLF tarkaanffi suukanneessaa fudhattus warraaksa banbanee jiruu dhaamsuu hin dandeenye ittu gochiisaani Warraqsa golee OROMIYAA arfaniin fininsise Qeerroon barattootaa Q/Naqamtee har’a ayyaanaan wal qabsiisani yeroo
“galaa!”jedhanitti Barattootarraa Diddaa guddaan dhaga’ame barattoonnis diddaasaanii dhaadannoo jajjaboon eegalan (“oso haadhoon keenya du’a jiruu dhiigasarra ejjenne hin ayyaanefannu ,harmeen keenya bo’a nuti gammachu hin hin qabnu ,nuti dhaloota qubeeti gabrummaan nu hin ta’u”) jechuun akkuma eegalaniin gaazaa nama imimaanessu gaddhiisan aarii guddaa keessa kan galche barattoota waliin dhaadannoo dhageessisa.