Magaalaa Naqamtee Keessatti Kanneen Waraqaa Eenyummaa Hin Qabne Magaala Keessa Sosso’uuf Rakkoo Ta’aa Jira.

Amajji 12,2016 Naqamte
Humni waraanaa mootummaa TPLF Uummata Nagaa doorsisuuf gidirsuu itti fufe Dhiha Oromiyaa Magaalaa Naqamtee keessatti humni waraanaa gabroonfattootaa hojii idilee godhachuun kan uummatatti bobbaafaman erga gaafa warraaqsi uummataa egaleeti ganama,guyyaa,galgala,oso hin jenne hidhata guutuun uummata doorsisaa jiru.achuma magalatti bakkeewwan tokko tokkotti imaltoota karaas ta’e jiraata achi eenyumessiti guyyaadhumaan gaafachuu itti fufan kan eenyumaa hin qabnes hidhudhaan gidirsuutti bobbaa’an

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s