Loltooti Itiyophiyaa(Agaazii) Godina Shaggar Lixaa Gandoota Gindabarati Keessa Deddeemuun Uummata Nagaa Ajjeessuu fi Hidhuutti Bobba’anii Jiru.Ummanni Oromoos FXG Gootummaan of Irraa Deebisaa Jira.

Muddee 31,2015 Gindebarat.

Anoota Gindebarat humni federal fi Agaazii jedhamu  uummata keessa deemuun miidhaalee haalaan gurguddaa geessisaa jira, Gaafa Mudde 29,2015 irraa kaasee hamma har’aa Mudde 31,2015 itti  manneen jireenya uummataa saamuu irratti dabalee uummata nagaa reebuu fi kanneen kaanis gara jabeenyaan  ajjeessuu hojii godhatee jira. Haala Kanaan ganda Kaachis mana barnootaa sadarkaa 2ffaa keessaa barattoota haalaan reebaman lubbuun darban keessaa:- 1, Inaagawuu Hayilu Gindabaratti irra
2,Bayisaa Bulto Abuuna irraa
3,Gandaa Bitee Abuuna irra
4,Gandaa Jammo Abuuna irra
5,Gandaa Goroo jalatee Abuuna irra, Gama biraan ammo namooti qabeenya saamamanii hanga ammaa seeraan ala qabamanii hidhaman keessaa hammi tokko:-1,Obbo lataa Hordofaa qotebula Abuuna
2,B/sa Asmaara Abuuna
3,B/sa Geetuu Abuuna
4,Fixa Gaasasee Abuuna QB
5,B/sa xafaa Ejetta Abuuna
6,Zalalam Taddasee Abuuna QB
7,Durbeen tokko bay’ee kan qabso irratti lubbun ishee dararamaa cimaa keessa kan jirtu maqaa ishee kan issin erginu ta’a. Kanen Gindaratitti argaman
1, Haacaluu didha
2,Hojettaa wajjira barnootaa
3,Baratoota university gadi lakisan dhufan gandaa sankoorri bartoota sadii isaan kun miseensoota ABO jechudhan kan rakkisaa fi reebicha guddaan irraan gahame dha. Aanoota lachuu irraa namoota maqaan isaani hin eramnee yoo xiqqatee nama 300 ol ta’u,qindeefanee kan gabaasnu ta’a.
 

1 thought on “Loltooti Itiyophiyaa(Agaazii) Godina Shaggar Lixaa Gandoota Gindabarati Keessa Deddeemuun Uummata Nagaa Ajjeessuu fi Hidhuutti Bobba’anii Jiru.Ummanni Oromoos FXG Gootummaan of Irraa Deebisaa Jira.

  1. Pingback: Loltooti Itiyophiyaa(Agaazii) Godina Shaggar Lixaa Gandoota Gindabarati Keessa Deddeemuun Uummata Nagaa Ajjeessuu fi Hidhuutti Bobba’anii Jiru.Ummanni Oromoos FXG Gootummaan of Irraa Deebisaa Jira. | f7431

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s