Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Barsiisaa Dinqeessaa Caalaa Guutamaa Rasaasa Wayyaaneen Wareegamee(1989-2015)

Mudde 18,2015

12395529_1007671035960044_1273543748_nBarsiisaa Dinqeessaa Caalaa Guutamaa kan dhalatee guddatee godina Shaggar Lixaa Aanaa Dandii ti. Barnoota isaas hanga sadarkaa 2ffaa ti achuma Aanaa Dandii magaala Giincitti kan baratee yoo ta’uu sadarkaa Olaanaa Kolleejjii Barsiisota Jimmatti damee saayinsii Hawaasaa (social science) baratee bara 2009 Jimma irraa qabxii Olaanaan eebbifame barsiisaa ta’uun godina Shaggar lixaa aanaa Jibaati fi akkasuma Shaggar lixaa Ejereeti kan barsiisaa ture yoo ta’uu hanga yeroo dhihoo ji’oota muraasa duraa daraara fi dhiibbaan dabballoota wayyaanee itti hammaate dalagaa dhaabuuti. Dinqeessaan ilmaa sabaaf uumame qaroo Qeerroo oromoo addaa dureen dirqama oromummaa isaa raawwata tureedha.

Dinqeessaan sochii diddaa barattoota Oromoo kan 2001,2004 fi 2005 Shaggar Lixaa keessatti ta’aa turee addaa dureen hirmaataa akka ture seenaan ragaa baha. Jimmatti illee miseensa koree Tokkummaa barattoota Oromoo Yuuniversitii fi kolleejjii Jimma keessatti shooraa ijaarsaa fi sabboonummaa Oromoo irratti gahee guddaa taphataa ture. Akkasuma Koree Aadaa fi aartii Oromoo kolleejjii barsiisota Oromoo hanga cufamutti miseensa irraa ka’ee dirqama ooganummaa garaagaraa ti dirqama isaa bahaa ture. Dinqeessaan nama barnoota isaan jabaa fi amala qabeessa fakkeenyaa dargaggoo oromoo ta’eedha. Goota miseensa qeerroo Dinqeessan osoo guyyaa tokko duubatti hin deebi’iin Osoo falmuu gaafa guyyaa 16/12/2015 waraana agaazii wayyaaneen Magaala Ginci ti wareegame. Goonnii kun hiriyaa isaa Jaagamaa Badhaanee ti makamee gumaa koo baasaa jedhe.

2 thoughts on “Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Barsiisaa Dinqeessaa Caalaa Guutamaa Rasaasa Wayyaaneen Wareegamee(1989-2015)

  1. Pingback: Oromia:eenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Barsiisaa Dinqeessaa Caalaa Guutamaa Rasaasa Wayyaaneen Wareegamee(1989-2015) | OromianEconomist

  2. Pingback: Oromia:Seenaa Gabaabaa Gooticha Oromoo Barsiisaa Dinqeessaa Caalaa Guutamaa Rasaasa Wayyaaneen Wareegamee(1989-2015) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s