Diddaa Gootota Oromoo Magaalaa Ijaajjii

Magaalaa Ijaajjii Waggaa 120 Har’aan Dura Bakka Waraanni Minilki Cabsuu Dadhabee Yeroo Dheeraaf Itti Dhaabbate Waan Ta’eef Maqaan Lafa Sanaa Ijaajjii Jedhamee Yaamamee Hafe. Lola Bara sanaa Geendaa Buushan Mijuutu weerartoota Habshaa lolee lafa sanatti waraana Minilik Ijaajise(Dhaabe) sababa kana irraa mogga’e. Har’as gootonni barattooti Oromoo fi Ummanni Oromoo diddaa magaalaa sanii haalaan jabeessee jira.

Ijaajiiii Ijaajjii iluu galaan Ijaajjii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s