2 thoughts on “Faaruu Alaabaa Oromoo(ABO) Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoon,Caamsaa 21, 2015

  1. hawwisoon qeerroo heddu galatooma
    faaruu alaaba oromiya harayoomsuu keeysanif.
    gaaruu bifaa odiotiinis nuf fee’aa gama fula intanetii keeysanitiin

  2. Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa oduu waytawoo golee Oromiyaa hunda keessa jiru waan nuun geessaniif ulfaadhaa jechaa kanan akka komiitti kaasuu fedhu, weellee qabsoos ta’ee faaruu garaa garaa bifa “audio”tin nuuf ergaa turtan, har’a garuu mata duree malee wanti nu bira gahu hin jiru. Nuti faaruu fi weellee qabsoo ummata keenya ittiin dadammaqsinu gama keessan qofaan arganna waan ta’eef qabsoo keenya duratti tarkaanfachiisuf “audio” nuuf erguun nu tumsaa!

    OROMIYAAN NI BILISOOMTI JABAADHAA!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s