Gabaasa Yaadannoo Guyyaa FDG Sadaasa 9/2014 Ilaalchisee Oromiyaa Godinaalee Adda Addaa Irraa!

DSC01251Akkuma Sadaasa 7 irraa kaanee gabaasaa turre godinaalee oromiyaa bakkoota adda addaatti qophii jala bultii Sadaasa 9 FDG yaadannoo isaan wal qabatee Qeerroon uummata keessatti yaamicha qabsoo dhimma bahuudhaan, waraqaalee garagaraa kan maxxanfamaa turan naannolee oromiyaa wal duraa duubaan akka kanaa gadiitti nuufata manneen barnootaa fi uummataan kan kabajamee oole, godinaalee:

1. Lixa Shagaar aanaalee Amboo, Gudar, Miidaqany,Gincii, Jalduu,Ijaajjii, Calliyaa,fi Baakkoo keessatti Sadaasa 7 irraa kaasuudhaan magaalaa manneen barnootaa fi yuuniversitii akkasuma naannoo koolejjitti dua barataa Jaagamaa Badhaaneen wal qabsiisanii waraqaa hedduun maxxanfamee kan ture,akkasuma dhaadannooleen garagaraa waajjiraalee mootummaatti maxxanfamanii kan jiran akkasuma diddaan ciminaan akka itti fufu rakkoo uummata Oromoof hojjetaan,barataan qote bulaa,daldalaan iyyaa iyya dabarsaa jechuudhaan barruu xixiqqaan magaalota kanneen akka Amboo keessatti darbatamaa kan tureedha. Barattootni Yuuniversitii hunduu walitti dhufuudhaan guyyaa kana kabajanii kan oolan yoo tahu,akka lixa shaggara aanaalee olitti xuqaman kana keessatti FDG Sadaasa 9 kabajuudhaan wal qabsiisanii waamicha diddaa uummanni kaasuu qabu irratti dhaamsa dabarsuu, barruulee xixiqqa gandoota keessa faffacsuudhaan waamicha FDG dabarsuu irratti hojii cimaa hojjechuudhaan kan darbaniidha, waraabbiiwwan gama kanaan jiran hunduu kan dhiyaataniidha.

Wallagga Lixaa,Horru Guduruu fi Wallagga Bahaa,Akkasuma Qellem Wallaggaa Keessatti- Aanaanee godinoota kana keessatti argaman caasaa Qeerrootiin akkasuma maneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasanii hanga qophaayinaatti koollejjiwwan dabalatee haala hooaan guyyaan kun kabajamee kan oolee fi waraqaan Qeerroon godinoota kana irratti haa maxxanfamuuf dhaame sochii diinaan wal qabatee hanga karoorfame tahuu baatullee, waraqoonni manneen barnootaatti akka maxxanfaman gabaasni kan dhiyaataa jiru, akkasuma uummata gidduutti waraqaan kan maxxanfamee jiru, akka lixa Wallaggaa irraa gabaasni dabalataa nu qaqqabee jirutti manneen amantaallee dhiisani namootni yaadannoo guyyaa kanaa irratti hirmaachuudhaan dhaamsa Qeerroo waliif dabarsaa kan oolan tahuu isaa gabaasni nu gahee jira,akkasuma Qellem Wallaggaa Dambi — Guutummaa gabaasa kanaaf:-

Gabaasa Yaadannoo Guyyaa FDG Sadaasa 9.docx