Du’aan boqochuu sabboontuu fi qabsooftuu Oromoo Addee Faaxumaa Galmoo  ilaalchisee ibsa ABO irraa bahe.

ADDA BILISUMMAA OROMOO
OROMO LIBERATION FRONT
ABO

Fulbaana,13, 2014

Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo biyyoota alaa keessatti beeysisuuf  qabsoo geggeeffamaa ture keessatti kan Jibuutiitti adeemsifame adda durummaan kaafama.

Qabsoo eenyummaa Oromoo beeksisuuf adeemsifame kana keessattis maqaan sabboontuu fi  qabsooftuu Oromoo Aadde Faaxumaa Galmoo sadarkaa duraatti waamama. Adda Faaxumaa  Galmoo qabsoo Oromoo alagaa biratti akka beekamuuf qabsaa’uun cinaatti ilmaan Oromoo  mootummoota gabroomfatoo dheetanii biyyaa bahan gargaaruu fi qubachiisuun gaachanaa fi  gaaddisa tahuufiin gargaaraa gochaa akka turte seenaa isii irraa dubbifama. Hundaan haadha  Oromoo jedhamtee kan beekamtu Aadde Faaxumaa Galmoo, bara jireenyaa ishii guutuu sabaa  fi biyya ishiitiif hadooddee, haara-galfii malee hojjechaa, arjummaa hambaa hin qabneen baqattoota Oromoo fi QBO gargaaraa seenaa boonsaa galmeessitee dabarteetti.

Gochaa Oromummaa isii kanaan kan Oromoo hunda biratti jaallatamtu Adde Faaxumaan Haadha Oromoo moggaafamtee ittiin waamamaa akka turte seenaa isii irraa dubbifama.  Hawaasa Oromoo biratti haadha Oromoo jedhamuun kan beekamtu Aadde Faaxumaan, abbaa
isii Obboo Aammad Muummad Galmoo fi Haadha isii Aadde Aminaa Alii irraa Bitootessa bara  1930tti Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedhawaatti dhalatte.Ibsa_ABO_Boqochuu Sabboontuu fi Qabsooftuu F Galmoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s