Magaalaa Begii Keessatti FDG Itti Fufe, Hidhamtoota Nama 5n Irratti Mootummaan Wayyaanee Murtoo Dabarse.

Gabaasa Qeerroo magaalaa Begii, Waxabajji 23Armaan dura mootummaan wayyaanee gaffii tokko malee qote bultoota magaalaa Begii irraa mana hidhaatti guuree hidhuun dararuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama.Namoota muraasa magaalaa Begii irraa tikoota wayyaaneen qabamnii mana hidhaa seenan namoota 9 maqaa isaanii gabaasaa irratti dhiyeessinee turre. Namoota kana keessaa guyyaa har’aa murtoon mana murtii magaalaa Begii irratti nama 5n itti kennamee jiraachuu Qeerroon gabaasee jira.Namoota kun maqaan isaanii akka kanaa gadiitti kan argamuudha.
1.Abdii Raggaasaa-Baatii 5n itti murteeffame,
2.Tashaalee Aberraa-Waggaa tokko
3.Barataa Bakkalchaa Mikaa’el-Wagga tokko
4.Abbush Takkalee-Waggaa tokkoo fi Baatii shan
5.Suleeman Gobbaa-Waggaa tokko
Namootni 3 hamma ammaatti bakka buuteen isaanii kan hin beekamne yo tahu, guyyaa har’aa erga murtoon kun itti kennamee booda uummanni magaalaa Begii hunduu mana murtii duratti wal gayuudhaan barattoota hidhaman kanaa fi kan murtoon itti kenname murtoo haqaa miti, mirga isaaniitiif jedhaniiti yakka godhanii miti jechuudhaan uummanni namoota kan gadi nuuf dhiisaa jechuun diddaa jabaa kaasanii kan jiran yoo tahu poolisootaa fi humna waraana wayyaanee magaalaa san irra jiru dhukaasa hedduu uummata irratti banuudhan uummanni yeroodhaaf garagar tamsa’ee jira.Kun gara ganamaa sa’a duraa yo tahu sa’a booda uummanni diddaa jabeessuu irraan humni waraana wayyaanee godina Qellem dambi Dolloo irraa gara sanatti fe’amuudhaan uummata irratti dhukaasa banuuf magaalaa sanatti kan humni waraanaa kun kan bobbahan uummanni addaan faca’ee jira, magaalaan Begii dirree waraanaa kan fakkaate galgala kana dhukaasni bakka garagaraatii dhuka’uudhaan uummata irratti doorsisi banamee jira,uummanni hamma kan hidhaman kun mana hidhaati gadhiifamanii fi bakka buuteen isaanii kan dhabames akka nuuf deebi’an uummanni gaaffi isaaa itti fufee jiraachuu gabaasni Qeerroo addeessee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s