Breaking News -Sirni Awwalcha Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Haala Ho’aa Ta’een Gaggeeffamaa Jira.

Waxabajjii 23/2014 Sirni Awwalcha Gooticha Sabboonaa Oromoo dargaggoo Galanaa Nadhaa guyyaa har’a ganda dhaloota isaa Godina Lixa Shawaa Aanaa Tokkee Kuttaayee ganda qonnaan bulaa Tokkee Konbolchaatti bakka uummaanni Oromoo Godinotaa fi aanaawwaaan garaagaraa irra irraatti argamanitti gaggeeffama jira. keessattuu uummaanni aanaawwaan kanneen akka Aanaa Amboo, Gudar, Xiiqur Incinnii, Tokkee kuttaayee, Calliyaa Geedoo, Midaa Qanyii ,Shanaan, Finfinnee, fi bakkota hedduu irra uummaatni Oromoo tilmaamaan 3000 olitti lakka’amu irratti argamuun gaddaa guddaa sabboonaa Oromoo kana ibsachuun Dhaadannoo, eessaan dhaqxu sabboonaa Oromoo isa bilisummaa keenyaaf falmuu, Goota Oromoo mucaa dandeetii fi sabboonummaan nama boonsuu Galaanaa Nadhaa jechuun uummaanni haal;a ulfataa ta’een gaddee, jira. Qeerroowwan sabboontotni Oromoo sirna awwaalchaa kanarratti argamuun gumaan ilmaan Oromoo hin haftu, gumaa Galaanaa Nadhaa ni baasna, qabsoo goototni ilmaan Oromoo irraatti wareegamaan galmaan ga’uuf kutannoon qabsoofnaa, Wareegama ilmaan isheetiin Oromiyaan ni bilisoomti, Mootummaan wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n seeraatti dhiyaachuu qabu jechuun yeroo amma kanatti dhaadannoo dhageesisaa jiru. ummaanni Fardeen fe’atee dhaadannoo akkam jabaa ta’ee fi dheekkamsaan guutame dhageesisaa jira, kanneen kaan garaftuudhaan of reebuun hanga of dhiigsanitti gaddaa guddaa isanitti dhaga’amee fi roorroo garbummaa uummata irraa jiru ibsacha jiru.

6 thoughts on “Breaking News -Sirni Awwalcha Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Haala Ho’aa Ta’een Gaggeeffamaa Jira.

 1. Diimookiraasii Sobaa!!!
  Guddina Itiyoophiyaa,yaa misooma dhabaa,
  Nagaa lammiilee,kan qawweedhaan duubaa,
  Tarsiimoo guddinaa,kan roorroo fi kijibaa,
  Hamma yoomii dhiibuu,mirga ilmaan wayyabaa,
  Eenyuu si dhagahaa,eenyuu siif lallabaa,
  Kunoo namuu argee,quba sitti qabaa,
  Seera maaltu jiraa,Diimookiraasii sobaa,
  Yaa lammii hubadhaa,eenyuuf ta’a abbaa???

  Mirga keessan jechaa,mirga lammii dhiibaa
  Moggatti maaf deemtuu,afaaniin kijibaa,
  Sossobi abbaa garaa,kan arrabaa gubaa,
  Oliif gad ergadhu,jara sammuu dadhabaa,
  Itti fe’adhu harree,garaadhaaf gaggabaa,
  Namoota akkanaattu waa’ee kee lallabaa,
  Jaraan nama jechuun baay’ee nama dhibaa,
  Nutti hin odeessinaa,Diimookiraasii sobaa!!!

  Lammii abbaa biyya,halkan guyyaa jibbaa,
  Goota dhugaaf mormu biyyasaarraa darbaa,
  Seera jechaa faarsuun,faaydaa maalii qabaa,
  Itiyoophiyaa jallattuu,kee kun ajaa’ibaa,
  Atoo yaa jallataa,maaf nyaatta waan sabaa,
  Karaan sobaan darban deebitti nama dhibaa,
  Gaafa dhugaan baate,dharri iddoo dhabaa,
  Jal deemtonnis dhiisaa,Diimookiraasii sobaa!!!

  Biyya abbaa koo irratti abiddaan na gubaa,
  Mana koo na seentee waraana natti qabaa,
  Hooggantoota biyyaa isa lammii fi sabaa,
  Kaan huutee ajjeessaa,reeffa isaa darbaa,
  Maatiirraa nu baastee,qe’ee keenya labaa,
  Kaawwan hidhachiistee,qawweedhaan qarqabaa,
  Hurree itti martee,gabrummaa bar-dhibbaa,
  Barataa fi barsiisaa,qawween isaan reebaa,
  Boqannaa dhoowwited,mirga isaanii sarbaa,
  Biyya misoomaa jettee addunyaatti lallabaa,
  Beekaa waa dubbatu,mana awwaalatti darbaa,
  Nagaa maaltu jiraa,Diimookiraasii sobaa!!!

  Duubatti hin deeb’uu gaafiin koo,kan sabaa,
  Deebisaa hin argannee,mirgi koo maaf cabaa,
  Tokkummaa,Birmadummaa fi hanga mirga Walabaa,
  Ani kophaa hin dhaabannee,saba bal’aa qabaa,
  Maaf narra jiraatta,na dhiitaa,na jibbaa,
  Biyya itti dhaladhee,guddadhee na darbaa,
  Mirga keeti jechaa,gargar na dhidhiibaa,
  Biyya nagaa jettee,addunyaaf lallabaa,
  Natti waa hin fakkeessin,Diimookiraasii sobaa!!!

  Namuu sitti baree,kijiba oduu dabaa,
  Eenyutu dhagahuuf gurra gad sii qabaa,
  Baay’ifteertaa beeki,qaanqeen kee si gubaa,
  Garayyuu namni hundi quba sitti qabaa,
  Addunyaanis argee,kunoo si ajabaa,
  Beeki jibbamteertaa,laafaas ta’ee jabaa,
  Tasa hin afuufinii,Diimookiraasii sobaa!!!

  Xinnaa hanga guddaa,magaalaa fi baadiyaa,
  Bagaa nagaa taatan hundi caayaa biyyaa,
  Nagaa naaf jiraadhaa,yaa obbolaan aayyaa,
  Diina keessan beekaa,ofirraa daadayaa,
  Harka wal qabadhaa,Tokkummaan ol kayaa,
  Nama walii gale,addunyaan dhagayaa,
  Nama walii gale,gumaan isaas bayaa,
  Walitti birmadhaa,dhaamsa waliin gayaa,
  Gabroomsaa dullacha nurraa lafaan dhayaa,
  Abbaa Oromiyaa,bilisoomtee tayaa!!!

  Galatoomaa!!!

  Abdii Baalee Oromiyaa (ADhKT)
  Bakkuma jirurraa!!!

 2. Pingback: Widespread brutalities of the Ethiopian Government in handling protests in different parts of the state of Oromia by peaceful demonstrators | OromianEconomist

 3. Pingback: Widespread brutalities of the Ethiopian Government in handling protests in different parts of the state of Oromia by peaceful demonstrators | OromianEconomist

 4. Pingback: Gadaa.com | FinfinneTribune Sirni Awwalcha Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Haala Ho’aa Ta’een Gaggeeffamaa Jira |

 5. Pingback: Gadaa.com | FinfinneTribune Sirni Awwalcha Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Haala Ho'aa Ta'een Gaggeeffamaa Jira |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s