Manneen Hidhaa Godina Lixa Shawaa Keessatti Oromoonni lakkoofsaan 75 ta’an Haalaan Dararamaa Jiru. Kanneen Keessaa 8 Shamarran Ta’uun Beekame.

Bilisummaa

Gabaasa Qeerroo Lixa Shawaa Waxabajjii 09,2014

Yeroo ammaa kanatti Oromoonni Maqaan Isaanii kanaa gaditti  tarreefaman kuniin mana hidhaa godina Lixa Shawaa,Amboo, Waajjira Poolisii Godinaa, Kachallee Amboo,Gamoo Abbabechi jala,Masaraa Mootummaa Magaalaa Amboo, Hoomachoo, fi  Sanqallee Keessatti hidhamuun miidhaan reebichaa fi dararaan adda addaa  haalaan akka irra gahaa jiru gabaasi Qeerroo Magaalaa Amboo ibsee jira.

A/ Shamarraan Oromoo Amboo irratti hidhamuun dararamaa jiran keessa

  1. Ayyaantuu Margaa jiraattuu magaalaa Amboo, hojii daldalaa huccuu aadaa Oromoo kan Godinaalee Oromiyaa hundaa walitti qabuun Magaalaa Amboo keessatti kan daldaltee jiraattu
  2.  Misgaanee Tarrafaabarattuu kutaa 8ffaa M/b Carii sadarkaa 1ffaa
  3. Kumee Lammaa barattuu  kutaa 9ffaa M/b Liiban Maccaa Sadarkaa 2ffaa
  4. BeezaaTarreessaa jiraattuu magaalaa Amboo,
  5. Gissoo Fufaa barattuukutaa 8ffaa
  6. Masarat Abarraa kutaa 10ffaa  barattuu kutaa 10ffaa m/b sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa Gudar
  7. Sisayi Baqqalaa dubartii lafarra harkisuun reebaa mana hidhatti geeffamte,
  8. Taddaluu hojjettuu guyyaa buna jabanaan danfistee gurguruun kan maatiii shee jiraachiftu.

B/ Dargaggoota, Barattoota Ga’eessota, Manguddootaa fi Jiraattoota Magaalaa Amboo fi Naannoo irra qabamuun hidhamanii dararamaa jiran keessa: Manneen Hidhaa Godina Lixa Shawaa Keessatti Oromoonni lakkoofsaan 75 tahan dararaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s