Yuuniversitiin Jimmaa Mooraa Qubsuma Waraana Wayyaanee Fakkaate. Sababaa FDG Ka’een Barnootis Guutummaatti Dhaabbachuun Beekame.

photo0407Caamsaa 7,2014 Sababaa FDG marsaa addaan deddeebi’ee ana iratti ka’uuf jedha jedhuun  mootmmaan abbaa irree Wayyaanee humni waraanaa guddaa gara godina Jimmaa, Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii  Jimmaatti guuruun eeggichaa guddatuu Yuunibarsiitii Jimmaa Irratti gaggeeffamaa oole. Haala kanaan har’a guyyaa guutuu mooraan Yuuniversiitii Jimmaa humna Waraanaa guddaan eegamaa olee, yeroo amma kanatti warraana Wayyaanee duraan mooraa Yuuniversitii keessa qubatee jiru irratti dabalamee lakkoofsi waraanaa heddumminaan mooraa keessa jira.Yuuniversitiin Jimmaa mooraa barnootaa irraa gara mooraa waraanaatti waan jijjirame fakkaatti.

Barattootni  Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa guutummaatti barnoota dhaaban, hanga gaaffii keenyaaf deebii qubsaan nuuf kennamuu fi yaada keenya karaa walaabaa fi ifaa ta’een ibsachuu dandeenyuttii fi ajjeechaan, hidhaan, nurra dhaabbate, humni waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii gadi lakkisutti barnoota guutummaatti dhaabuu Barattootni Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa beekisisan.

Kana malees mootummaan Faashistii Wayyaanee  saboota biroo hidhachiisuu fi karaa caasaa tikaa fi dabballee isaa yakka waraanaa barattoota  irratti dhuka’aa dhoosuuf  yaalii gochaa jirachuun saxilamee jira.

Dabballoonnii Wayyaanee fi  basaastootni Wayyaanee bmeeshaa dhuka’aa ofii  fudhanii mooraa yuunivarsiitii  Jimmaa seensisanii poolisiin qabaman gaaffii tokko malee gadi lakkifamanii jiru, Mootummaan Wayyaanee dursinee gaaffii mirgaa karaa nagaa  waan gaafanneef dogogginsa Sanyii (Genocide) nurratti rawwachaa waan jiruuf uummaanni addunyaa fi dhaabbileen mirga nammummaaf dhaabbatan akka birmataniif sagalee ol kaasuun dhaddannoon mooraa keessatti yeroo dhageessisan gabaafamee jira.

 

 

1 thought on “Yuuniversitiin Jimmaa Mooraa Qubsuma Waraana Wayyaanee Fakkaate. Sababaa FDG Ka’een Barnootis Guutummaatti Dhaabbachuun Beekame.

  1. Please translate this article in English. Hojii shororkeessummaa ta’uusaa Adunyaan haabeku. Yoo danda’ame namoota meesha wajiin qabaman gosa meeshaa isaaf maqaa isaanii ka’aa. TPLF is really terrorist. Kun isa isaan haramayaatti dhukaasanifillee ragaa guddaadha. Boris baratoota oromoo irrati dhukaasuuti.
    Galatoomaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s