Oromian News Update:-Bulchiinsa Aanaa Midaa Qanyii Obboo Shuumii Lataa uummatatti harka kennate.Waajjirri Bulchiinsa Midaqenyii Ummataan Tohatamte.

Geedoo fi tokkee kuttaayyee

Uummanni Oromoo lixa Shawaa Aanaa Midaaqenyii Waajjira Bulchiisa to’ate, bulchaan Bulchiinsa Aanaa Midaa Qanyii Obboo Shuumii Lataa uummatatti harka kennatee jiraachuun dhagahame. Uummanni kanaan boodaa mootummaan jira jettee wajjira galtee beekii jechuun akkeekkachiisuun wajjira cufee ba’uu, danda’era. Hiriirri nagaa fi FDG Oromoon gaggeessaa jiru kun Caasmsaa 3,2014 ganama irraa eegalees itti fufa.

Har’uma Caamsa 2,2014 Magaalota Geedoo fi Baakkootti Uummanni Oromoo fi barattoottni hiriira guddaa gaggeessuun FDG kaasuun falmachaa oolan. Boorus itti fufa.

Horroo Guduruu bakkoota adda addaa keessatti hamma galgala kanaatti itti fufee jira.Caasaa 3,2014 bifa addaan itti fufuuf deemuu qeerroon gabaasa.

 

2 thoughts on “Oromian News Update:-Bulchiinsa Aanaa Midaa Qanyii Obboo Shuumii Lataa uummatatti harka kennate.Waajjirri Bulchiinsa Midaqenyii Ummataan Tohatamte.

 1. Akkam nagaa jirtuu,yaa lammiiwwan koo,ani naguma,waan saamamuun biyya koo,haadha koo OROMIYAA fi sarbamuun mirga lammii koo,obboleessaa koo,qomoo qoma koo,OROMOO ,keessaayyuu mirgaa fi haqaa isaatiif falmachuun..
  1) Biyya isaa irratti dhalatee guddate irraa roorroon baqachiisan
  2) Qe’ee isaarratti hattuu fakkeessanii qe’ee ari’an
  3) haqaa isaaf dubbachuun Kuruphee mukaa hanqisanii bakkuma argamee fi akkuma argametti ajjeessan
  4)Biyya isaa irraa ari’amee
  4i) karaatti galaanaan nyaatamu
  4ii) karaatti qabamee mana hidhaatti darbamuu fi ajjeeffamu
  4iii) biyya ormaas erga gahee dararaa fi yaaddawaa jiraatu, fi k.k.f.
  5) Qaroo lammii,ija sabaa,beekaa biyya,nama namummaa fi sabummaan itti dhagahamu,barataa fi barsiisaa qalama wajjiin gadadoo baatu rasaasaa fi boombiin ajjeessanii nagaa dhoorganii barumsa isaa irraa ari’anii fi ajjeessanii fi
  6) Hojjataas ta’ee qotee bulaa fi daldalaa sabaaf quuqamu kan lammii isaaf yaaddawuu fi haqaaf dubbatu ajjeessan
  UMMANNI NUTI MOOTUMMAA ADDUNYAAN BEEKE JEDHANII OLOLA FAARSAN
  1. NAMUMMAA GUUTUU QABUU???
  2. MOOTUMMAAN UMMATAAN ALAA MOOTUMMAA JEDHAMAA???
  3.KAN ISAAF HOJJATU HOO NAMA AKKAMIITII KEESSAAYYUU WARRI ANI OROMOO OFIIN JEDHU???
  4.HUMNI WARAANAA ISAAF HOJJATU HOO GARAA KAMIIN ISA JALA TAA’EE NYAATAA,SAMMUU KAMIIN LUBBUU UMMATA KUMAATAMAA AJJEESSAA???
  5.MAQAA OROMOO HIMATAA WARRI BIYYA ORMAA TAA’EE MOOTUMMAA KANA TUMSUU TOKKO TOKKOO FI WARRI ALAGAA KALEESSA DIINA JEDHU HAR’A FIROOMFATU HOO MAALII???

  Kanaaf,yaa lammii koo rakkoo walitti hin ilaalinaa,walitti birmadhaa,waraabessa nyaatee na gahee hin beekne HABASHAA nurraa yaasaa,hiree teenna Bilisummaa godhaa!!!

  Gaafii 1,kan sammuu nama hundaa keessaa
  jiru Baalee,Harargee,Jimma,Wallagga,Shawaan,Boorannii fi kkkf.lolee,dhiigni itti bahaa,kutaawwan biroo maaf callistanii,Finfinne tu teenyaa mitii,lammii ajjeeffametu OROMOO mitii,maaf raftanii,yoom eegduu????
  Hadaraa lammii koo,garaa fi olola diinaatiin hin sobaminaa,harka wal qabadhaa,diina keenya furguuggadhaa,gaafa dhugaan baate qaanoftuu,gaabbituu!!!!!

  “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa,dadhabnus harka hin laannuu ilmaan itti guddifnaa!!! ” Gen. Waaqoo Guutuu Usuu Camarrii

  Abdii Baalee Oromiyaa bakkuma jiru irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s