2 thoughts on “Wallee Haarawaa Artist Shukurii Jamaaliin “OROMIYAA”

  1. Galatomii garuu oromiyaa keesaa dimoo kirrassii maltuu jiraa? Maalif yoo naan jeetan biyyaa afaan ofi yoo dubatan farra naman jedhani namaa arabsan keesati afaan ofii dubatanii bakka garraa ofii in genyetii dimmo kirasii maltuu jirtaa jenaa mitti kan edduu naa dinquu garuu afaan dinnaa keenyaa malumaaf asofnaa kenyaa dhifnee afaan oromodhaa afaan huddaa caludha ajaibaa anii finfinee deeme pasporta bafachuf maltuu afaan Koo naf dubataree bayy’ee ofiti gaddee wanan jedhus Nan walalee boyyras maalif umaata oromoo kumataman lakawamuu kessaa afaan amaroota asa’muun Isa akkam namaa gadisisaree?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s