F’ YAA Bineensotaa…Qabsoo dheeraan booda…WALALOO BINEENSAAF BARREEFFAME!!!

Beekan Gulummaa Irranaa
Uf ‘Yaa Bineensotaa…Qabsoo Dheeraa Booda!
Ani maaluma godhu bineensota kana
Eeboo maaliinan dugdashee waraanaa?
Fala maaf dhabdanii maaloo yaa jaranaa
Maafan ba’aa baadhee kophaakoo maassanaa?

Uf Yaa Bineensotaa.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s