1 thought on “May 26, 2013, RAB interview with Elemo Ali

  1. Waan huda dura Rahmata Rabbiin Dr.Shek Mohammad Rashaad Abdullee Hayyuu fii beekaa namaa kan tahaniif haagodhu.Firoottan isaa fii Oromoota hundaa fiis Iimaanaa fii sabrii haa kannu.

    QEERRO FII QABSAAWOOTA OROMOO RABBI HAAGARGAARU
    NAMUU HAALA BIYYA TEENYA KEEYSATTI DEEMAA JIRU HUBANNEE WAL HAA HUBACHIIFNUU
    WAAN TAHUU MALUUFIS ITTI HAA QOPHOOYNUU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s