1 thought on “SBO Caamsaa 19 Bara 2013

  1. Baga ittiin isin ga’e.!!!! SBOn dhugumaan ija keenya.kan dhugaa dubbatu!kan seenaa nama barsiistu!akeeka diinaa kan ibsitu.diinni kana hubatee akka nuti warri biyyaa hindhageenyeef sagalee raadiyoo nurraa ugure!dalaga qabsaa’oota uummatni oromoo akka hindhageenye gochuuf yaale.Tokkicha sagalee radiyoo uummata oromoo SBO.Sagantaa sbo intenet irratti hordofaan jira.yaa qopheesitoota sbo umurii dheeradhaa waaqti akka jennata isin galchu abdiin qaba.an dheebuun qaban ture,sagantaa sbo hordofaa turuunkoo yeroo dheeraadha.yeroo wayyaaneen dambalii radio jeeqxe sana baay’een gadde.haata’u malee marsaa interneetii irratti gargaaramuu kootti baayeen gammade.amma abdii guddaan qaba. wBO ……………gootakoo SBO…………..Sagalee koo OROMOO…….sabakoo Bilisummaan walitti si fidu handhuura oromitti. Gootichi bilisummaa oromoo kan laga jamaatti diina aleelte baga milkoofte.Obbo Toleeraa Adabaa nama bakka yaada keessaniin nuga’u nahaagodhu galatoomaa!SBON GUYYAA TOKKO MAGAALAA FINFINNEE GEESSEE NI BOOKSITTI DIINA ISHEE IRRATTI OL AANTI.Injifannoon uummata oromoof!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s