Barattootni Yuunivarsiitii Amboo Medicine Baratan Sirna Bulchinsa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee Mormuun Barnoota Dhaaban

Bitootessa 19,013 Amboo

Diddaan barattootaa Yuunivarsiitiilee keessaa hanga mootummaan wayyaanee sirna bulchinsa abbaa irrummaa irraa dhaabbatu itti fufuun barattootni Yuunivarsiitii Amboo Medicine baratan guutummaan barnoota dhaaban.Wayyaaneen yeroo ammaa diddaa barattoota,Barsiisota,Hojjettoota,Qotee bultootaa fi uummata biyyattii keessaa guutummaan kaaa jiru dura dhaabbachuuf waraana duwwaa fayyadamuun hidhaa fi ajjeechaa irrattis argama.Yuunivarsiitii Amboo keessatti guyyaa tokko gaaffiin mirgaa osoo hin kaiin kan hin oolle sadarkaa isaa jabeessuun gara barnoota dhaabuutti tarkaanfachaa jira.Wayyaaneen shira barattoota irratti meeshaalee barnootaa dhorkachuu,baajata nayaataa dhimma siyaasaaf oolchuu irraa hanga dhaabbatu mirga abbaa ofii abbaatu tikfata jechuun barattootni yuunivarsiitii Amboo Medicine baratan barnoota dhaabanii jira.Wayyaaneen kadhaadhaan barattoota barnootatti deebisuuf yaaltus guutummaan kan didan yoommuu tahu,waraanaa fi basaasaan diddaa barattootaa dura dhaabbachuun wayyaaneen haada morma isaa irratti jabeessuu irratti argama.Qeerroon yuunivarsiiti Amboo gaaffiin mirgaa hanga galmaan gahu diddaan daran jabaatee akka fufu diinnis tahe firri adda baasee akka beeku addeessanii qeerroo Oromoo maraaf waamicha oromummaa dabarsanii jiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s