Muumichi Ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zeenaan Dhukubsachuu Irraan Kan Ka’e Adduunyaa Kana Irraa Boqochuu ETVn Gabaase.

Hagayya 21,2012 Finfinnee
Muummichi Ministeera biyya Itiyoophiyaa adduunyaa kana irraa boqochuun isaa erga dubbatamuu eegalee torbaanota lakkaayee ture,haata’u waan dhokatee hafu waan hin jirreef Obbo Mallasaan buqochuu isaanii ETVn har’a gadi baasee ibsa itti kennuun beekama.
Haalli kun biyya Oromiyaa fi Itiyoophiyaa keessatti jijjirraa siyaasaa jabaa fida jechuun ummanni haalaan irratti mariyachaa jira.Caasaan mootummaa Wayyaanee martuu shororkaayee kan gaafa Mangistuu H/Mariyam biyya gadhiisee bahee san fakkaata.Haalli kun jijjirraa fidee sabaa fi sablammoota kamiifuu Bilisummaa fi Walabbummaatti akka fullaasuuf jecha irratti hojjechuun yeroon isaa amma.
Sirni mootummaa Waayyanee harca’aa jirus jijjirraa hudee qabu fiduuf kan tattafatu hin fakkaatu kanaafis qophii osoo hin taane aangoo irratti of jabeessuuf aanjaa addaa soqachuu waan hin dhiifneef ummanni kana irratti yaada kennachuu fi amma irraa itti of qopheessuun karaa dha.

3 thoughts on “Muumichi Ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zeenaan Dhukubsachuu Irraan Kan Ka’e Adduunyaa Kana Irraa Boqochuu ETVn Gabaase.

  1. Utuu naasuu isaan qaqqabee irraa hindandammatiin daddafnee karaa adda addaa iddoo adda addaatti yaroo adda addaa waraana mootimicha irratti banuun boqonnaa isaan dhorkuu qabna.

  2. har’a boru utuu hin
    jenne karaa saaqame kana tokko taane itti fayadamuu qabna.dhaamsi ani qabu ULFO/OLF dhaf isa kana. Jabaadhu mee Jeneral kemal Gelchu yeeroon ke amma!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s