University Adaamaa Keessatti Ayyaanni Ginbot 20 Wayyaaneen Qopheessite Fashale. Tika TPLF tokko irratis tarkaanfiin fudhatame.

Caamsaa 29,2012 Adaamaa
Ginbot 20 ayyaana wayyaanee irratti guyyaa har’aa mooraa Yuuniversitii Adaamaa keessatti kabajuuf kan turte sababaa barattoonni Oromoo diddaa kaasaniin sirni ayyaanichaa guutuutti fashalee jira.
Sababaan guddaan barattooti Oromoo qophii kana fashalsiisaniif walgahii Qeerroon Oromoo mooraa University Adaamaa keessatti godhachaa jiran basaasuuf jecha Wayyaanee irraa argamee kan maree qeerroo hordofaa ture namni maqaan isaa Geetahun Asmaaree jedhamu barattoota Oromoon reebamee haalaan miidhamuu fi humni tikaa Wayyaanee nama kanaaf babsaa dhaqee barattoota Oromoo waliin walitti bu’uu irraan kan ka’e qophiin Gimbot 20 osoo hin kabajamiin akka fashale gabaasi mooricha irraa nu gahe addeessa.
Namichi Geetahun jedhamu kun barattoota fakkaatee moorichatti ramadamuun barnoota sooshoolojii waggaa 3ffaa barata.Sochii kana keessatti sabboontotaa fi Jaallan miseensota Qeerroo tarkaanfii kana fudhatan mootummaan Wayyaanee hanga ammaa jala bu’ee akka hordofaa jiru beekamee jira.
Haaluma kana keessa walgahiin Qeerroo Caamsaa 28,2012 galgala itti fufee murtiilee armaa gadiin xumuratanii akka jiran beekamee jira.
1. Irra deebi’uudhaan waadaa ykn kakuu waadaa keenyaaf qabnu haarofanne
2. Jela deemtota wayyaanee Oromoo fakkaatanii Oromummaa isaanii gurguramee jiru hordofuun hojii keenya isa jalqabaa akka ta’e wal hubachiisne;
3. Barattoota shakkaman tarkaanfii irratti fudhachuu qofa osoo hin taanee amansiisuudhaan of duukkaa hiriirsuu qabna.
4. Dhaaba keenya ABO waliin yoomuu hiriiruu fi kaayyoo isaa deggeruun nuti Qeerroon jabaannee hojjenna.
5. Gantoota qabsoo mooraa ABO gananii Wayyaaneetti galan Wayyaanee irraa addatti hin laallu.
6. Kan jedhuun walgahii akka xumuratan gabaasi Qeerroo Mooraa Adaamaa irraa nu dhaqabe addeessa.
Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

2 thoughts on “University Adaamaa Keessatti Ayyaanni Ginbot 20 Wayyaaneen Qopheessite Fashale. Tika TPLF tokko irratis tarkaanfiin fudhatame.

  1. Akkas male qeerroo bilisummaa!! Jabadha ayyaan ummaataa oromoo si hagargaaru.nutiis isiin waliin jira.
    Oromiyaan qabsoo ilmaan ishetiin ni bilisoomti!!!!!!!!!!

  2. Dhalootni oromoo ammaa cimina abbootii keenyaa fi dadhabbina isaanii irraa barumsa fudhachuun akkuma nafxanyoota lafa jala /malaan/adeemuudhaan haala itti injifannoon qabsoo oromoo yaroo dhihoo keessatti dhuftu uumuu qaba.

Leave a Reply to C.G Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s