Yuunivarsiitii Adaamaatti Ulaagaan filannoo gamtaa barattootaaf Miseensummaa OPDO gaafate mormii kaase!

Caamsaa 28,2012 Adaamaa
Mooraan Yuunivarsiitii Adaamaa filannoo gamtaa barattootaaf taasifamuuf ulaagaa miseensummaa OPDO qabu lafa kaa’e.Haalli kunis mooraa yuunivarsiitii Adaamaa keessatti mormii jabaa kaasaa kan jiru yoommuu tahu,Mootummaa wayyaanees yaaddoo guddaa keessa buusee jira.Filannoo gamtaa barattootaa deemsifamu keessatti miseensota OPDO hin taane keessatti hiriirsinaan miseensota ABO horuu danda’u soda jedhuun aanga’oonni Wayyaanee ulaagaa kana lafa kaa’ee jira.Barattootni mooraa yuunivarsiitichaa mootummaa Wayyaanee waliin harka wal keessa naqachuun kaayyoo kana fiixaan baasuuf kanneen yaalan keessaa
1. Barataa Dajanee Gaaddisaa Alamuu,
2. Barataa Kamaal Mahaammad fi
3. Barataa Addunyaa (hoogganaa OPDO Dallaa yuunivarsiitii Adaamaa) Gocha diinummaa fi tooftaa mootummaan wayyaanee umrii dheeressuuf fiigu irraa of hin qusatan taanaan barattootii Oromoo Universiitichaa akeekachiisa maxxansanii jiru .
Kana malees sabboontotaa fi hojjettoota mooraa University Adamaa hedduu dhaabota siyaasaa waliin hariiroo qabduu fi sochii Qeerroo mooraa Adamaa duubaan jirtu jechuun galmee irratti banamaa akka jiruu fi gabaasa sabboontota irratti gabaafame dookumanii baldhaa fi dheeraa galmee mootummaa keessaa harka Qeerroo akka gahe ni beekama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s