Godina Iluu Abbaa Booraa itti Investera Habashaa Ummata Oromoo Rakkisaa Ture Tokko Irratti Tarkaanfiin Fudhatame.

Ebla 30,2012 Mattuu

Mootummaa Wayyaanee waliin walitti hidhata godhachuun qabeenya dinagdee guddaan kan sosso’uu fi ilmaan Oromoo yeroodhaa gara yerootti saamuu fi akka sabaattis eenyummaa Oromoo xiqqeessee tuffachuun jiraattota naannoo kan rakkisaa ture invesiterri Abashaa yeroo adda addaatti gochaa hammeenyaa kana irraa akka dhaabbatee ummata Oromoof kabajaa akka kennuu qabuuf gorfamaa fi akeekkachiifamaa kan ture lammiin Habashaa Habtaamuu Muuyii jedhamu gocha isaa irraa dhaabbachuu didnaan Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Mattuu ganda Seeddoo keessatti uummatni Oromoo itti yaa’uun reebanii qabeenya isaas bittinsanii jiran.Qabeenyaa nama kanaa kan tahe suuqiilee gurguddaa inni qabu diiguun magaazina bunaa guddaa buna kuntaala hedduu baatee kan ture jalaa kan bittinsan yoommuu tahu Habashoonni ummata Oromoo kabajuu hanqachuun tuffii fi arrabsoon biyya Oromiyaa irra jiraachuu akka hin dandeenye dhaamsa dabarsaniifii jiru. Kanneen kaanis godhchaa akkasii dalaguu fi mirga ummata Oromoo dura kan dhaabbatu jiraannaan tarkaanfiin wal fakkaataan akka isaan eeggatus hubachiisanii jiru.

3 thoughts on “Godina Iluu Abbaa Booraa itti Investera Habashaa Ummata Oromoo Rakkisaa Ture Tokko Irratti Tarkaanfiin Fudhatame.

 1. investerootni habashaa fi kan biroo wayanee golga godhatanii ummata oromoo tufatanii fi waggaa dheeraa dhiiga lammi keenyaa dhagalasanii fi dhangalasisan hedduu waan ta’anii fi isaan ummatni yeroo fedhe uf-eegannoon gochuu barbaachisa.yeroon kan illu abbaa booraa kana dubbisu waan tokkon yaadadhe
  innis:namoota kan akka dur-bulchaa wallagatti aanaa arjoo kan ture ZEWUDUU MAAMMOO(haadhaanis abbanis habashaa afaan oromoo dubbachuu qofaan) jedhamu lammii oromoo jimmatti ficisiiseen aangoo kana argachuun
  achii umuriin isaa dargagoo bira darbeen itti gaafatamaa waldaa dargagoota oromoo oromiyaan mudame achii ammoo kantiibaa SHAWAA SHASHEMANEE ta’ee ture ammoo?kuni ega tooftaa wayanee keessaa akka itti hin beekamneen gara naannoo birootti muduun lammii keenya ficisiisuu dha.fakkeenya biroo
  kan akka SILASHII GODEE(abbaan oromoo haadhaan habshaa) jedhamuu.kan biroos jiru walii gala qeerroon keenyas ta’e namoota karaa adda addaa mudamanii deeman caasaa wayanee uf eeggannoon hordofuun tarnkaaffii fudhachuun kan nama mamsiisu miti
  nagaatti
  GOOLE

 2. Ummanni oromoo amma akka durii gowoomuu hinqabu. Jarri/habashoonni/ nuuf waan gaarii yaadu nagaan nu cinaa jiraatu jennee yaaduun/taa’uun/ gowwummaa dha. Gaafa haalli miija’eef kan ammaa caalaa jabeessanii nu rukutuu barbaadu. kanaaf utuu hindursamiin dursuuf qophoofnee taa’uu qabna. Lama nahinsuufan jette jaartiin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s