Miseensoti Qeerroo Yunivarsitii Wallaggaa Waadaa Qabsoo Haaromsatan!

(Qeerroo, Naqamatee, 29 Ebla 2012) Saamamuu lafa abbootii Oromoo, ajjeefamuu saba Oromoo, reebamuu fi ariyatamuu, rasaasaan tumamuu ilmaan Oromoo  sababeeffachuudhaan qeerroon magaalaa Leeqaa Naqamtee fi mooraa Yuuniversitii Wallaggaa keessa baratan walitti dhufuudhaan wal gayii gabaabaa adeemsisuudhaan ejjennoo qaban lafa kaayatanii jiru.

Akkasumas miseensoti Qeerroo itti dabaluun dhaamsa dabarsan keessatti qabsoo Bilisummaa Oromoo karaa hundaan gargaaruuf  waadaa waliif seenuudhaan qabsootti akka jabaatan murteeffatanii jiran.

“Baayinni Oromoo mootummaa wayyaanee aarsuudhaan lammii biroon akka ilmaan Oromoo ajjeesee fixu mootummaa wayyaanee karoorsus diddaa mootummaa wayyaane irratti eegalle  itti hammaachaa kan deemnu kan ta’u malee boodatti akka hin deebine mirkaneessina,” kan jedhan miseensoti Qeerroo, “Gumuz gofa osoo hin taanee ilmaan Tigraayis wal guuranii yoo dhufan kanaan booda ejjennoon keenya ammas mootummaa wayyaanee abbaa irree kana of irraa fonqolchuudhaaf murtoo qabnu beeksifna,” jedhan.
“Bara baayyee sodaa wayyaaneetiin sochii warraaqsaa deemamee karatti rarra’aa tureera,” kan jedhan miseensoti Qeerroo kunneen, “amma garuu mee nuti abdiin saba Oromoo waanjoo garbummaa yeroo dheeraa nurra ture of irraa galagalchuuf tokkuummdhaan,saba keenya kakasuudhaaf hidhannee kaanee jirra,” jedhanii jiru.
Gocha gaddisiisaa uummata Oromoo irra gahaa jiru kana dura akka dhaabbatan murteeffatanii kan jiran miseensoti Qeerroo, “ammas irra deddeebinee gocha mootummaa wayyaanee  dura dhaabbanna; kaayyoo isaa fesheleessina; kaayyoon diinaa keenyaa galma akka hin geenye jechuudhaan dhaamsa waliif dhaama,” jedhanii jiru.

2 thoughts on “Miseensoti Qeerroo Yunivarsitii Wallaggaa Waadaa Qabsoo Haaromsatan!

 1. TOKKUMMAAN KEENYA AMMAS ITTI HAA FUFUU HUNDUU QAAMA TOKKO TAANEE QABSOO OROMOO GALII BARBAADDAME BIRAAN GA’UUF HAA SOCHOONUU JABAADHA NI JABAANNAAN ISINIIN JEDHA ‘HU’ IRRAA

 2. Waadaa qeerroon wallaggaa haaromsan kan hundi keenyaa tokkummaan
  qabsoo bilisummaa abbootii keenyaan eegalame dhiigaa fi lubbuu mo’ooftuun knaan gahe kana wayanee tokkummaan hundeen haa buqisinu
  ega wallagatti qabsoo bilisummaa isaaniif dhiigni isaanii dachee wallagatti kan
  jaaleewwan kan akka ARAARSAA,ABBAA BIYYAA ,JIRRII.DAGAAAGAA FI warra biroo haa yaadanu
  nagaatti
  GOOLEE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s