Naannoo Beneshangul Gumuzii Oromoonni Hojjetan Ari’aman

Gabaasa Qeerroo Asoosaa,Gur-dhala 20,2012

Naannoo Beenishaangul Gumuz Asoosaa bakka Toongoo jedhamutti hojjettootni mootummaa qomoo Oromoo ta’an imaammata mootummaa BPR jedhamu hojii irra hin oolchine jedhamuun yakkamuun hojii irraa
arii’amanii jiru.Hojjettootni kunneen qorannoo amanamtoota mootummaa Wayyaaneen kan arii’aman yoommuu ta’u sababa Oromummaa duwwaaf hojii irraa arii’amuun isaanii bira ga’amee jira.Oromoota kan ayeroo adda addaatti waraana ABO bakka irraa bakkatti dabarsitan,maadheelee ABO ti jechuun shakkiin ragaa malee irratti himata dhihaassaa turan.

Hojjettoota kanneen keessaa
1.Obbo Yaasin Mohaammed Hojjetaa kutaa qabeenyaa fi
2.Obbo Dameessaa Abdiisaa Hojjetaan ijaarsaa fi Dandeettii keessatti argamu.
Hojjettootni kunneen hojii irraa arii’amuun hafee biyya irraa illee arii’aa jiraachuun waanuma barame waan ta’eef hojii mootummaan garboomfataa wixinee bittaa umrii isaa ittiin dheereffachuuf deemu yoomuu hin fudhannu jechuun jala dhaabbatanii argamu.

Qabsoon Itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

2 thoughts on “Naannoo Beneshangul Gumuzii Oromoonni Hojjetan Ari’aman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s