Ibsa ejjennoo jaarmiyaa ABO kutaa Kaanaadaatti konyaa konyaa Magarsaa Barii, Vancouver, BC

Kora sabaa seeraan ala maqaa ABOtiin waajira Mummee ABO Gulalleetti gaggeyfame ni mormina.
Dhaaba roorroo ummata Oromoo irra jiru irraa qolatee mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachisuuf qabsoo bara dheeraa wareegama qaalii itti khafaluun ABO bakka harra jiru kana gahe kana diiguuf diinni takkaa aara galfatee hin beeku. Dhaabni Bilisummaa Oromoo ABOn hamma ummanni Oromoo dachii tanarra jiruutti tasa hin dhabamuu hin diigamuus.
Nuti misensonni khonyaa Magarsaa Barii ABO- KMB gochaa seerdhablummaa murni
diinaan bitaman kun godhan ni balaaleyfanna.ummatni Oromoo kana hubatee akka dura dhaabbatu dhaammanna .
Injifannoo ummata Oromoo
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati.
Khonyaa Magarsaa Barii ABO BC Vancouver .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s