Argaa Shinniggaa(SBS)

Qalbeessaa Dhangayaa

Waldarba Siyaasaa (Agartuu Qeerroo) miidiyaa Oromoo Shinniiggaa irratti (Argaa Shinniigaan isin bira gaha! Qophii kana namootii akka karaa miidiyaa darbuuf gaaffi naa dhiyeessaa turtan galata qabdu.
Qiphicha torban torbanii hordofuu hindagatinaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s