1 thought on “

  1. Viva..Qeerroo fii Qaarreen oromoo missa’iil Oromiyatii Adunyaa gutuu mormii sagalee issa dhagesiisee mootummaa nafixanyaat fii Ilmmaan minilki riifachisee , Dhugaa qabuu Adunyatii gadii bassee Agarsiis….Injiifanoon taan Uummataa Oromoot. Gadaan gadaa xumuraa gabrummatii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s