1 thought on “

  1. Yaada nuun geessaniif galatoomaa!Seenaa Jaal Marroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii lixaa nuuf eeraa/barreessaa.Galatoomaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s