Waamicha marii hawaasaa

Marii Hawaasaa ABO Oromoota Magaalaa Awwadaayiif Naannoo Isii Jiran Hundaaf
Isniina/Wiixata Sadaasa 9/2019 geeggeeffamuu qophiin xumuramee jira .
Hogganni Marii irratti Arkamu
👇👇
1, J/ Araarsoo Biqilaa (HD I/Aanaa ABO)
2, J/ Attoomsaa Kumsaa (MSHGS ABO)
3, J/ Amaan B. Filee (MGS ABO)
4, J/ Inj. Mahaammed Haajii(MGS ABO)

5, J/ Oromsis Elemo (MGS ABO)

Dhiyaadhaa irraa qooda fudhaa.

No photo description available.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s