Hidhamtoota mana hidhaa mana hidhaa Finfinnee buufata poolisii 3ffaatti dararamaa jiran maqaa shororkeessummaan keessaa maqaa isaanii muraasa

because-i-am-oromo1. Eng.Dandii Garbooshee. Finfinnee
2. Dr.Mohaa Abdiisaa Sh/Lixaa Amboo
3.Burqaa Kumarraa. W/Lixaa Mandii
4.Farajaa Getachoo. Sh/lixaa Amboo
5.Abubakar Abdallaa W/Lixaa
6.Abbuu Lammaa Sh/Bahaa,Cuqaalaa
7.Wagaarii Badhaasaa Q/W/D/Dollo
8.Lalisaa Gudataa, W/Lixaa Mandii
9.Shimallis Getachoo Sh/Kabaa/G/Guraacha
10.Mamad Isaa, W/Bahaa Nunnuu Qunbaa
11.Abdii Bogoole. W/Bahaa/Naqamtee
12.Yaadasaa Yooseef. Q/W/D/Dollo
13.Saadiq Kaliifaa. W/Bahaa Naqamtee
14.Tarikuu Abdiisaa. Finfinnee
15.Pro.Bayyanaa Ruuda. Finfinnee
16.Daraaraa Guyee. Boorana
17.Margaa Guutaa. Sh/K/Lixaa
18.Yoomiif Seefuu.
19.Olaanaa Beellamaa. Sh/K/Lixaa
20.Kumaa Dandanaa. Sh/K/Lixaa
21.Takkaalanyi Mardaasaa. Q/Wallagaa
22.Addunyaa Keessoo. Sh/Kaabaa
23.Baayisaa Balaayi. Finfinnee
24.Efireem Iyyaasuu. Q/wallagaa
25.Gadaa Bultii. W/Lixaa
26.Bulchiinsa Balaayi. Q/Wallagaa
27.Falmataa Girmaa. Sh/Kaabaa
28.Bilisummaa. Q/Wallagaa
29.Abdii Dirribaa. Q/Wallagaa
30.Ijoo Fiixee. H/Guduruu
31.Damee Baacaa. Q/W/D/Dolloo
32.Abshiruu Kadir. W/Lixaa
33.Abubakar Nuuree. W/Bahaa
34.Caalaa Isima’el. Finfinnee
35.Kaliifaa Abdulfattaa. W/Lixaa
36.Abdii Kumsaa. Sh/Lixaa/Amboo
37.Firaa’ol Indaaluu. W/Lixaa
38.Obsaa Fiqaaduu. Finfinnee
39.Buusaa Jaarrraa. Buraayyuu
40.Miidheksaa Baqqalaa. Buraayyuu
41.Galaanaa Waggaarii. Buraayyuu
42.Fiixaa Caalaa. Buraayyuu
43.Gaaddisa Jifaaraa. Buraayyuu
44.Ababaa Tolasaa. Buraayyuu
45.Efireem Galataa . Buraayyuu
46.Yaasoo Kabbabaa. Finfinnee
47.Ifaa Gammachuu. Finfinnee.

1 thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s