“Shiftaan hidhame, miidhame jechuun hiika hinqabu…kan karaa biraan dhufuuf Qawweedhaan deebii laanna” Yaadni jedhu Muummicha Ministeeraa Xoophiyaa Dr. Abiyyi biraa dhagaa’amaa jira.

Qalbeessaa Dhangayaatiin.

Image may contain: 1 person Natti dhagaa’ame. Dubartii ulfatu hidhamaa jira. Haadhaaf daa’ima addaan baasanii Harma irraa kutanii haadha mana hidhaa kahaa jiru. Dubartiin ulfi eessatti shiftite?.

Abbaa gadaa Koree Teknikaa ta’antu Lixa keessaa, Iluu Abbaa Boor keessaa hidhamaa jira. Abbaan Gadaa shiftaadhaa?

Maanguddoo ganna 70 oliitu hidhamee Sanqallee jira. Jaarsa dulluma keessaa kanatu shiftaadhaa?

Sheekota Amantaa Musiliimaa gaggeessantu hidhamee jira. Qaamni ergama amantii qabatee amantii babal’isuuf deemu shiftaadhaa?

Qeesota Waldaa gaggeessantu hidhamee jira. Qeesiin uummata gaggeessu shiftaadhaa?

Hiikkaan shiftaa maali? Shiftaan maqaa eenyuuf mogga’udha.

Qabeenya Qote bulaa Oromoo gubataa jira. Kana itti gaafatamaan Liigii dargaggoo KFO obbo Addisuu Bullaallaa VOA Afaan Oromoo‘f yaada laatee jira. Uummatni Oromoo Gujiis waraana mootummaa himataa jira.

Mana Qote bulaa gubanii mana shiftaa gubne jechuun hiika maalii qabaa?

Qabeenya Qote bulaa barbadeessaa, kan shiftaa barbadeessine gaafa jedhamu mootummaan eenyu waliin jiraachuu barbaada?

Mootummaan uummataan Shiftaa erga jedhee eenyuun gaggeessaa? Uummata miliyoonaan lakkaa’amuuf maqaan shiftaa erga laatamee eenyuu waliin bulaa?

Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahemad faa, balbala Dimokiraasii banan jedhamanii abdataman. Balballi dimokiraasii banamuu jechuun uummataaf maqqa hinmalle moggaasuu miti. Balballi dimokiraasii banamuu jechuun, Mormitoota farrajuu miti. Dirreen dimokiraasii erga bal’atee jiraatee namuu akka itti dhagaa’ametti yaada isaa karaa nagaa haa ibsatu kan jedhu Dimokiraasii yoo ta’u heraaf seera biyyattiin raggaasifamee jira.

Amma qabeenya uummataa gubuun shiftummaan utuu qaama mana uummataa gubuuf hinlaatamin uummata manni isaa gubateef maqaan shiftaa laatamaa?

Afaan Qawween hindeemnu jechaa, afaan Qawween deebisaa jirra jechuun maal jedhama?

 

Image may contain: 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s