Bitootessa 23, 2018. Oduu, Har’a “ABO deeggaruun Dubbii ilaalcha Siyaasaa irra guddaa ta’eedha” matadure e jedhu jalatti qophii Qindaa’e fi Gochi Yakkaa Kamuu Mootummaa Wayyaaneen Raawwatamu QBO rarraga Bilisummaa irra gahe of booda deebisu hin danda’u Qohii jedhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s