Hubachiisa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!!

Namoonni utuu hin beekinis ta’ee beektani, akkasumas ergama diinaas fudhattanii maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Logo Qeerroo Bilisummaa Oromootti fayyadamuun Ibsa, akeekkachisaa (diniinaa)fi barruu adda addaa kan naamusaafi Sansaka naamusa Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo hin qabne afaan garaagaraatti fayyadamuun maqaa balleessii , shiraafi yaada faallaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo maxxansitan, facaastan serdhablummaafi yakka Qabsoo Bilisuummaa Oromoo irratti rawwachaa jirtan irraa atattamaan akka of dhaabdan Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun isin akeekkachiisa!!Gochaa akkasii irraa kan hin dhaabbatne yoo ta’ee itti gaafatama seenaafi seeraa jalaa bahuu kan hin dandeenye ta’uu ni hubachiifna!
Uummaatni Oromoo baldhaan hordoftootnifi deeggartootni Qeerroo Bilisummaa, miseensootni Qeerroo Bilisummaa Oromoo, qabsaa’otni Oromoo, jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo hundi, beektootni Oromoofi actiivistootni Oromoo hundi kana hubachuun Ibsi, akkaakkachiifni, hubachiisniifi beeksifni Qeerroon Bilisummaa Oromoo sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa FXG galiin gahuufi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisuun Qeerroo Bilisummaa Oromoon baafamu hoggantootaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qophaa’ee seeraafi Sansaka naamusaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabuufi Qabsoon Bilisummaa Oromoo eeguun masakamee kan maxxanfamuu ta’uufi akka jaarmiyaatti Website Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Medialee qabsoo Oromoon kan dabarfamu ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!!
Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Xummura Garbummaati!!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!
Bitootessa 9/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s