Danbi Doollootti Keessatti Uummanni Ergamtoota Wayyaanee Waaroo Salphinaa Uffise 

[SQ Gurraandhala 1,2018] Dambi Dolloo Gurraandhala 2/2018 Salphina OPDO waan nama qaanessu Guyyaa Har’aa G/Q/Wallaggaa magaalaa Dambi Dolloo keessatti Waa’ee dantaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argachaa jirtuu isinitti himna jechuun Jiraattota magaalaa irraa muraasa, barsiisota irraa muraasa,qeerroo irraa namoota muraasa galma waajjira dhaabaa magaalaa Dambi Dolloo keessatti walitti qabuun barreeffama afaan Amaaraan qophaa’e kan TPLF itti laatte fidanii akkas jedhan:- “Oromoodhaa Finfinnee keessatti manni barnootaa addatti ijaarameeraaf,tajaajila geejjibaas addatti argachaa jira kan jedhuu fi waan xixiqqoo dubbachuunsaa nama qaanessu kaasuun akka waan gaaffiin Oromoon Finfinneerra qabuu kana ta’ee amansiisuuf yaalan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s