Artistonni Oromoo Qaqqaalii Galaanaa Gaaromsaa fi Artist Lataa Qanaa’iin Consertii Biyya Germany Qophaawu Irratti ni Argamu

Goototni Artistootni Oromoo Artistii Galaanaa Gaaromsaafi Waloo Lataa Qanaa’ii Godina Awwurooppaa Biyya Jarmanitti Consertii Addaa Qophaa’eef Irratti Argamuuf akka jiran Mirkanaa’eera!!

Goototni Artistootni Oromoo Artistii Galaanaa Gaaromsaafi Waloo Lataa Qanaa’ii Godina Awwurooppaa Biyya Jarmanitti Consertii Addaa Qophaa’eef Irratti Argamuuf akka jiran Mirkanaa’eera!!

Goototichi Artistii Oromoo Wallee Warraaqsaa akkaan ajaa’ibsiisaa ta’ee Sirbuun beekamuufi Uummata Oromoo Miliyoonotaan Jaalatamuufi Kabajamaa ta’ee Artiistii Galaanaa Gaaromsaafi  Waloon Oromoo Jaalatamaafi Kabajamaan Lataa Qanaa’ii Consertii Addaa Biyya Jarman Magaalaa FrankFurtitti Qophaa’aa jiru Irratti argamuuf akka jiran beekamee jira. Artistootni qaxaleen dhalootni Qubee haarowaafi qaroo uummata Oromoo ta’an kun Uummata Oromoo Kutaa Awwurooppaa biyya Jarmanii Magaalaa Frank Fart fi Naannoo Isheetti argamaan gidduutti argamuun Consertii ajaa’ibsiisaa hojjechuuf jiru.
Tokkummaan Uummata Oromoo Oromiyaa keessatti gadi jabaatee jiru Sadarkaa idil-Addunyaattis akka gadii jabaatuuf afuuraa jaalaalaafi Tokkhmmaa qabatanii  wallee warraaqsaafi Walaloon, Tokkummaa Oromoo Leellisuu, Gootota Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo Faarsuufi Artii Oromoofi Eenyummaa Uummata Oromoo Aaddunyaatti Argisiisuuf  qophiin Xummuramee jiraachuu mirkaneeffannee jirra.
Kanaafuu Uummatni Oromoo Godina Awwurooppaa biyya Jarmaniifi Naannoo isheetti Argamtan Consertii Gootootni Artistootni Keenya irratti argamuufi Argisiisuuf adeemaan kana irratti argamuun Artistoota keenyaaf Simannaa ho’aa akka gootaniifi cina jajjabachuun jajjabeessitaniif dhaamsa Oromummaa gadi jabeessinee isiniif dabarsina!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s