Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti hidhamtoota siyyaasaaf simannaan haala akkaan ho’aa ta’een taasifame.

Amajjii 19,2018 Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamtee irraa nuuf gabaasanitti hidhamtoota magaalaa Naqamtee keessaa fi goleewwan oromiyaa cufa keessaa baatiwwan darban keessa hidhamanii turan amammoo kanneen hiikamaniif simannaan haala nama si’atuun taasifameefi jira.Akka magaalaa Naqamteettis hidhamtoota hiikaman simachuuf gootowwan qeerroon magaalichaa qeerroo yuunversiitii wallaggaa waliin walitti dabalamuun simannaa hidhamtoota siyyaasaa oromoof taasisanii jiru.Bifuma wal fakkaatuun simannaan hidhamtoota siyyaasaaf taasifame kun godinaalee Wallagga bahaa jala jiran kanneen akka Nuunnuu qumbaa,Waayyuu Xuqaa ,limmuu galiilaa fi Giddaa ayyaanaa keessattis haala akkaan ho’aa taheen gootowwan qeerroon onichaa simannaa fi gammachuu hiikamuu hidhamtoota siyyaasaaf qaban ibsatan.Mootummaan Abbaa irree wayyaanees akkuma amalasaa waraanasaa jumlaan gootowwan qeerroo magaalaa Naqamtee fi Naannoo ishee irratti bobbaasuudhaan reebicha hamaa irratti raawwachaa akka tures maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamteerraa nuuf gabaasan.
Akka godina Wallagga bahaattis Dr Suraafeel salomon dabalatee hidhamtoota siyyaasaa Afuriif simannaan haalaa nama si’atuun taasifamee akka jiru maddi oduu qeerroo gabaasee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s