Faaruu Hidhamtoota Oromoo Amajjii 2018

#FaaruuHidhamtootaOromoo
Dhugaa keenya kan argu qabsumaa;
Nu booddee hin deebinu tasumaa;

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.

Hin kenninu murree lafa keenya,
Lafee keenya dubbiin lafa keenyaa,
Tokkummaadhaan kaanee falmanna;
Oromiyaarratti wareegamna!
Tokkummaadhaan kaanee falmanna;
Oromiyaarratti wareegamna!

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.

Lafa abbaa keenyaarraa hin buqqaanu;
Diddaa keenya duuba hin deebinu;
Lubbuu baay’ee irratti dhabneerra,
Addunyaaf ishee saaxilleerra.
Lubbuu baay’ee irratti dhabneerra,
Addunyaaf ishee saaxilleerra.

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani. Via Dhábasá Wakjira Gemelal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s